بیمارستان 576 ارتش شیراز

  • آدرس فارس - شیراز - چهار راه باغ تخت
  • تلفن 07132263546 , 07132263547
درباره بیمارستان

تعداد تخت

69

بخش های بستری

جراحی زنان و زایمان-سی سی یو-جراحی مردان-داخلی -ارتوپدی-ارولوژی-اطفال-چشم-ENT

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی

چشم پزشکی درمانگاه خانواده-زنان درمانگاه خانواده-شنوایی سنجی درمانگاه خانواده-گوش حلق بینی درمانگاه خانواده-اطفال درمانگاه خانواده-جراحی عمومی درمانگاه خانواده-فیزیوتراپی-داخلی درمانگاه خانواده-قلب درمانگاه خانواده-ارتوپدی درمانگاه خانواده-پوست درمانگاه خانواده-کلیه درمانگاه خانواده-پزشک عمومی درمانگاه خانواده-نوار قلب درمانگاه خانواده-نوار مغز درمانگاه خانواده-اندوسکپی درمانگاه خانواده-دندانپزشکی

بخش های پاراکلینیک

رادیولوژی-آزمایشگاه-سونوگرافی

پایین مطالب(کانال تلگرام)
 سفارش تبلیغات
تبلیغ app
دندانپزشک خوب
مشاوره جنسی
مشاوره بارداری ، ناباروری
طب سوزنی