دکتر عباسعلی محرابیان
87% کاملا راضی 234 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر معصومه مرادی
94% کاملا راضی 133 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جواد رضا باهوش
87% کاملا راضی 783 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سید رضا رییس کرمی
85% کاملا راضی 132 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ژیلا خباز
96% کاملا راضی 191 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد رضا شکیب
78% کاملا راضی 622 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مجتبی محمد حسینی
90% کاملا راضی 1302 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حسن کرداری
88% کاملا راضی 94 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا مسیحی
96% کاملا راضی 154 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حمیدرضا جباری
77% کاملا راضی 618 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان 576 ارتش شیراز

عمومی

درمانی

  • آدرس فارس - شیراز - چهار راه باغ تخت
  • تلفن 07132263546 , 07132263547

درباره بیمارستان 576 ارتش شیراز


تعداد تخت

69

بخش های بستری بیمارستان 576 ارتش شیراز

جراحی زنان و زایمان - سی سی یو - جراحی مردان - داخلی - ارتوپدی - ارولوژی - اطفال - چشم - ENT

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان 576 ارتش شیراز

چشم پزشکی درمانگاه خانواده - زنان درمانگاه خانواده - شنوایی سنجی درمانگاه خانواده - گوش حلق بینی درمانگاه خانواده - اطفال درمانگاه خانواده - جراحی عمومی درمانگاه خانواده - فیزیوتراپی - داخلی درمانگاه خانواده - قلب درمانگاه خانواده - ارتوپدی درمانگاه خانواده - پوست درمانگاه خانواده - کلیه درمانگاه خانواده - پزشک عمومی درمانگاه خانواده - نوار قلب درمانگاه خانواده - نوار مغز درمانگاه خانواده - اندوسکپی درمانگاه خانواده - دندانپزشکی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 576 ارتش شیراز

رادیولوژی - آزمایشگاه - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 576 ارتش شیراز

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان 576 ارتش شیراز
  • فارس - شیراز - چهار راه باغ تخت
  • 07132263546 - 07132263547
مجوز ها و تاییدیه ها