دکتر مریم مظاهریون
90% کاملا راضی 331 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رسول عبدالرحمن
87% کاملا راضی 215 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فرهاد نجات
94% کاملا راضی 151 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر تقی قدیری
88% کاملا راضی 180 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
ندا ابراهیمی
74% کاملا راضی 76 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پروانه جهانشاهی
95% کاملا راضی 297 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حمیدرضا جباری
79% کاملا راضی 466 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مجتبی محمد حسینی
90% کاملا راضی 948 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد صادق فلاح
90% کاملا راضی 92 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ژیلا خباز
93% کاملا راضی 116 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان 576 ارتش شیراز

عمومی

درمانی

  • آدرس فارس - شیراز - چهار راه باغ تخت
  • تلفن 07132263546 , 07132263547

درباره بیمارستان 576 ارتش شیراز


تعداد تخت

69

بخش های بستری بیمارستان 576 ارتش شیراز

جراحی زنان و زایمان - سی سی یو - جراحی مردان - داخلی - ارتوپدی - ارولوژی - اطفال - چشم - ENT

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان 576 ارتش شیراز

چشم پزشکی درمانگاه خانواده - زنان درمانگاه خانواده - شنوایی سنجی درمانگاه خانواده - گوش حلق بینی درمانگاه خانواده - اطفال درمانگاه خانواده - جراحی عمومی درمانگاه خانواده - فیزیوتراپی - داخلی درمانگاه خانواده - قلب درمانگاه خانواده - ارتوپدی درمانگاه خانواده - پوست درمانگاه خانواده - کلیه درمانگاه خانواده - پزشک عمومی درمانگاه خانواده - نوار قلب درمانگاه خانواده - نوار مغز درمانگاه خانواده - اندوسکپی درمانگاه خانواده - دندانپزشکی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 576 ارتش شیراز

رادیولوژی - آزمایشگاه - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 576 ارتش شیراز

مجوز ها و تاییدیه ها