مشاوره

بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت

عمومی

  • آدرس کرمان - جیرفت - بلوار امام خمینی (ره) - خیابان شفا
  • تلفن 03443318501 , 03443318502 , 03443318503 , 03443318901
درباره بیمارستان

تعداد تخت

247

بخش های بستری

CCU-جراحی عمومی-عفونی -اطفال-ارتوپدی-ICU داخلی -داخلی -جراحی مغز و اعصاب -nicu-ارولوژی-چشم-ENT-روانپزشکی-اورژانس-سوختگی--ICU جنرال-نوزادان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل- تحت نظر اورژانس-دیالیز-اتاق عمل اورژانس

بخش های کلینیکی

جراحی عمومی-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه پوست-درمانگاه چشم-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه عفونی-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه قلب-درمانگاه داخلی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه اطفال-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-شنوایی سنجی-داخلی اعصاب

بخش های پاراکلینیک

آزمایشگاه طبی-رادیولوژی-سی تی اسکن-سونوگرافی-اکوکاردیوگرافی-تست ورزش-کولونوسکوپی-آندوسکوپی-داروخانه-سنگ شکن

تبلیغ app
دندانپزشک خوب
مشاوره جنسی
مشاوره بارداری ، ناباروری
طب سوزنی