مشاوره

بیمارستان افلاطو نیان بم

عمومی

  • آدرس کرمان - بم - جاده کرمان - زاهدان - اتوبان اول شهر
  • تلفن 3444210007
درباره بیمارستان

تعداد تخت

70

بخش های بستری

جراحی زنان و زایمان-CCU-اطفال-بخش نوزادان-داخلی -جراحی عمومی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-تخت زایمان-تختهای تحت نظر اورژانس-لیبر

بخش های کلینیکی

درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه داخلی-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال

بخش های پاراکلینیک

رادیولوژی-آزمایشگاه طبی-سونوگرافی-اکوکاردیوگرافی-اسپیرومتری

تبلیغ app
دندانپزشک خوب
مشاوره جنسی
مشاوره بارداری ، ناباروری
طب سوزنی