دکتر محمد صادق فلاح
90% کاملا راضی 92 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سید رضا رییس کرمی
80% کاملا راضی 100 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر طاهره محمودوند
94% کاملا راضی 341 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سودابه درویش
95% کاملا راضی 90 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مسعود نموی
97% کاملا راضی 139 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
شیوا سیه بازی
89% کاملا راضی 327 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر الناز نکوئی
86% کاملا راضی 249 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عباسعلی محرابیان
92% کاملا راضی 11 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جواد رضا باهوش
88% کاملا راضی 493 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر معصومه مرادی
97% کاملا راضی 74 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان 577 ارتش اصفهان

عمومی

درمانی

  • آدرس اصفهان - خیابان ارتش - خیابان بهداری لشکر
  • تلفن 03136200449

درباره بیمارستان 577 ارتش اصفهان


تعداد تخت

53

بخش های بستری بیمارستان 577 ارتش اصفهان

CCU - جراحی عمومی - داخلی - روانپزشکی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تحت نظر اورژانس - اتاق عمل اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان 577 ارتش اصفهان

درمانگاه شنوایی سنجی - درمانگاه طب فیزیکی - درمانگاه عفونی - درمانگاه روانپزشکی - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه قلب - درمانگاه گفتار درمانی - درمانگاه چشم - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه ENT - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه پوست - درمانگاه اطفال - درمانگاه نورولوژی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه زنان وزایمان - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه تغذیه - درمانگاه روانشناسی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 577 ارتش اصفهان

الکترومیوگرافی - آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - آندوسکوپی - تست ورزش - داروخانه - الکتروآنسفالوگرافی - اکو - کولونوسکوپی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 577 ارتش اصفهان

مجوز ها و تاییدیه ها