74% کاملا راضی 213 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر معصومه مرادی
97% کاملا راضی 75 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
100% کاملا راضی 15 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پریوش سپهری
68% کاملا راضی 110 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حسن کرداری
88% کاملا راضی 72 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فرشته مسرور
94% کاملا راضی 561 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نیما برادران سادات
84% کاملا راضی 230 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آزاده زاوه زاد
93% کاملا راضی 348 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ژیلا خباز
93% کاملا راضی 124 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
شیوا سیه بازی
89% کاملا راضی 324 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان 22بهمن مشهد

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس مشهد - کوی طلاب - پیچ دوم تلگرد
  • تلفن 05132594345

درباره بیمارستان 22بهمن مشهد


این بیمارستان توسط خیر نیکوکار جناب آقای عبدالحسین بهمن در جهت رفع نیازهای بهداشتی درمانی و آموزش پزشکی احداث شد. در ابتدا بیمارستان دارای بخش های محدود داخلی – جراحی ، اورژانس ، زایشگاه واتاق عمل بود.پس بخش های تخصصی وفوق تخصصی نیز به آن افزوده شد و هم اکنون دارای ۱۷۵تخت مصوب و ۱۱۶ تخت دایر است.

تعداد تخت

100

بخش های بستری بیمارستان 22بهمن مشهد

NICU - روانپزشکی - ICU جنرال - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - چشم - اطفال - ارتوپدی - داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - داخلی - ارولوژی - ENT - عفونی - پوست - فوق تخصصی - جراحی ترمیمی - جراحی مغز و اعصاب - فوق تخحصی - جراحی اطفال - سایر URD - جراحی عمومی مردان - جراحی عمومی زنان - فوق تخصص غدد

بخش های ستاره دار

همودیالیز - اتاق عمل - تخت زایمان - تختهای بخش اورژانس - لیبر - پست پارتوم

بخش های کلینیکی بیمارستان 22بهمن مشهد

درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه شنوایی سنجی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه داخلی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه چشم - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه ENT - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه اطفال - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی اطفال - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی ترمیمی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه عفونی - درمانگاه پوست - درمانگاه اورژانس - درمانگاه فوق تخصصی قلب اطفال - فوق تخصص غدد - فوق تخصص ریه - درمانگاه فوق تخصصی نفرولوژی - درمانگاه قلب - فوق تخصص گوارش - فوق تخصص گوارش اطفال

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 22بهمن مشهد

آزمایشگاه طبی - داروخانه - آندوسکوپی - الکتروآنسفالوگرافی - رادیولوژی - سی تی اسکن اسپیرال - سونوگرافی و داپلر رنگی - اسپیرومتری - الکترمیوگرافی - اکوکاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 22بهمن مشهد

مجوز ها و تاییدیه ها