بیمارستان امام علی (ع) کمیجان

عمومی

  • آدرس استان مرکزی - کمیجان - خیابان شهیدبهشتی
  • تلفن 08635453583
درباره بیمارستان

تعداد تخت

23

بخش های بستری

اطفال-داخلی-نوزادان-LDR-زنان

بخش های ستاره دار

LDR-تختهای تحت نظر اورژانس-لیبر-دیالیز

بخش های کلینیکی

سرپایی اورژانس-درمانگاه اطفال-درمانگاه داخلی-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه روانپزشکی-درمانگاه تغذیه-دیابت-درمانگاه مامایی

بخش های پاراکلینیک

آزمایشگاه طبی-داروخانه-رادیولوژی-مامایی-سونوگرافی

پایین مطالب(کانال تلگرام)
 سفارش تبلیغات
تبلیغ app
دندانپزشک خوب
مشاوره جنسی
مشاوره بارداری ، ناباروری
طب سوزنی