دکتر نیما برادران سادات
84% کاملا راضی 229 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد صادق فلاح
90% کاملا راضی 94 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهران آقامحمدپور
31% کاملا راضی 108 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جمال میرزایی
91% کاملا راضی 476 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پرویندخت حیدری
77% کاملا راضی 115 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عباس قنبریان
90% کاملا راضی 76 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر احمدرضا طاهری
82% کاملا راضی 180 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
91% کاملا راضی 854 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حمیدرضا جباری
79% کاملا راضی 467 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عباسعلی محرابیان
94% کاملا راضی 17 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان 521ارتش مراغه

عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان شرقی - شهرستان مراغه
  • تلفن 04137452304

درباره بیمارستان 521ارتش مراغه


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان 521ارتش مراغه

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان 521ارتش مراغه

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 521ارتش مراغه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 521ارتش مراغه

آدرس بیمارستان 521ارتش مراغه
  • آذربایجان شرقی - شهرستان مراغه
  • 04137452304
پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها