دکتر جمال میرزایی
91% کاملا راضی 477 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ارشادی
74% کاملا راضی 187 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عباس قنبریان
90% کاملا راضی 79 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
شیوا سیه بازی
89% کاملا راضی 325 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر الناز نکوئی
86% کاملا راضی 253 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نیما برادران سادات
85% کاملا راضی 239 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عباسعلی محرابیان
95% کاملا راضی 22 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر معصومه مرادی
97% کاملا راضی 76 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سید رضا رییس کرمی
80% کاملا راضی 102 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد صادق فلاح
90% کاملا راضی 97 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان ۵۰-۵۵۲ ارتش بیرجند

عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان جنوبی - بیرجند- سه راه معلم
  • تلفن 05632220591

درباره بیمارستان ۵۰-۵۵۲ ارتش بیرجند


تعداد تخت

50

بخش های بستری بیمارستان ۵۰-۵۵۲ ارتش بیرجند

جراحی عمومی - داخلی - ENT - ارتوپدی - ارولوزی - زنان وزایمان - اطفال - روانپزشکی - عفونی - اورژانس

بخش های ستاره دار

مامایی

بخش های کلینیکی بیمارستان ۵۰-۵۵۲ ارتش بیرجند

بخش های پاراکلینیک بیمارستان ۵۰-۵۵۲ ارتش بیرجند

بیمه های تحت پوشش بیمارستان ۵۰-۵۵۲ ارتش بیرجند

مجوز ها و تاییدیه ها