گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین

بیمارستان ۵۰-۵۵۲ ارتش بیرجند

عمومی

  • آدرس خراسان جنوبی - بیرجند- سه راه معلم
  • تلفن 05632220591

درباره بیمارستان بیمارستان ۵۰-۵۵۲ ارتش بیرجند


تعداد تخت بیمارستان ۵۰-۵۵۲ ارتش بیرجند

50

بخش های بستری بیمارستان ۵۰-۵۵۲ ارتش بیرجند

جراحی عمومی - داخلی - ENT - ارتوپدی - ارولوزی - زنان وزایمان - اطفال - روانپزشکی - عفونی - اورژانس

بخش های ستاره دار بیمارستان ۵۰-۵۵۲ ارتش بیرجند

مامایی

بخش های کلینیکی بیمارستان ۵۰-۵۵۲ ارتش بیرجند

بخش های پاراکلینیک بیمارستان ۵۰-۵۵۲ ارتش بیرجند

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییده ها