مشاوره

بیمارستان امام خمینی سپید دشت

عمومی

  • آدرس لرستان - سپددشت
  • تلفن 06633133212 , 06633133213 , 06633133214
درباره بیمارستان

تعداد تخت

0

بخش های بستری

جراحی عمومی-اورژانس

بخش های ستاره دار

تخت زایمان-تختهای بخش اورژانس-لیبر-اتاق عمل

بخش های کلینیکی

درمانگاه اطفال-پایگاه بهداشتی-زنان-داخلی

بخش های پاراکلینیک

آزمایشگاه طبی-رادیولوژی

تبلیغ app
دندانپزشک خوب
مشاوره جنسی
مشاوره بارداری ، ناباروری
طب سوزنی