دکترکریم نصیرزاده
78% کاملا راضی 456 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر طاهره محمودوند
95% کاملا راضی 1043 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر تقی قدیری
88% کاملا راضی 285 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علی مکاتب
95% کاملا راضی 205 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عباسعلی محرابیان
87% کاملا راضی 241 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مجتبی محمد حسینی
90% کاملا راضی 1307 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر احمدرضا رفعتی
  • دکتر احمدرضا رفعتی
91% کاملا راضی 256 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
73% کاملا راضی 361 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
97% کاملا راضی 512 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان 579ارتش

عمومی

درمانی

  • آدرس کرمان - خیابان قرنی
  • تلفن 03432225016 , 03432239979 , 0343226906

درباره بیمارستان 579ارتش


تعداد تخت

19

بخش های بستری بیمارستان 579ارتش

جراحی عمومی - داخلی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اورژانس تحت نظر

بخش های کلینیکی بیمارستان 579ارتش

جراحی عمومی - ENT - ارتوپدی - اطفال - داخلی - دندانپزشکی - روانپزشکی - عفونی - قلب - فیزیوتراپی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 579ارتش

آزمایشگاه - رادیولوژی - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 579ارتش

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها