مشاوره

بیمارستان 579ارتش

عمومی

  • آدرس کرمان - خیابان قرنی
  • تلفن 03432225016 , 03432239979 , 0343226906
درباره بیمارستان

تعداد تخت

19

بخش های بستری

جراحی عمومی-داخلی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اورژانس تحت نظر

بخش های کلینیکی

جراحی عمومی-ENT-ارتوپدی-اطفال-داخلی-دندانپزشکی-روانپزشکی-عفونی-قلب-فیزیوتراپی

بخش های پاراکلینیک

آزمایشگاه-رادیولوژی-سونوگرافی

تبلیغ app
دندانپزشک خوب
مشاوره جنسی
مشاوره بارداری ، ناباروری
طب سوزنی