گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین

بیمارستان 579ارتش

عمومی

  • آدرس کرمان - خیابان قرنی
  • تلفن 03432225016 , 03432239979 , 0343226906

درباره بیمارستان بیمارستان 579ارتش


تعداد تخت بیمارستان 579ارتش

19

بخش های بستری بیمارستان 579ارتش

جراحی عمومی - داخلی

بخش های ستاره دار بیمارستان 579ارتش

اتاق عمل - اورژانس تحت نظر

بخش های کلینیکی بیمارستان 579ارتش

جراحی عمومی - ENT - ارتوپدی - اطفال - داخلی - دندانپزشکی - روانپزشکی - عفونی - قلب - فیزیوتراپی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 579ارتش

آزمایشگاه - رادیولوژی - سونوگرافی

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییده ها