دکتر مریم مظاهریون
91% کاملا راضی 336 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جواد رضا باهوش
88% کاملا راضی 511 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فرشته مسرور
94% کاملا راضی 566 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد رضا شکیب
80% کاملا راضی 442 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
93% کاملا راضی 109 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سودابه درویش
95% کاملا راضی 100 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سید علی مرجایی
99% کاملا راضی 217 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پریوش سپهری
67% کاملا راضی 117 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد صادق فلاح
90% کاملا راضی 97 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
91% کاملا راضی 854 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان 579ارتش

عمومی

درمانی

  • آدرس کرمان - خیابان قرنی
  • تلفن 03432225016 , 03432239979 , 0343226906

درباره بیمارستان 579ارتش


تعداد تخت

19

بخش های بستری بیمارستان 579ارتش

جراحی عمومی - داخلی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اورژانس تحت نظر

بخش های کلینیکی بیمارستان 579ارتش

جراحی عمومی - ENT - ارتوپدی - اطفال - داخلی - دندانپزشکی - روانپزشکی - عفونی - قلب - فیزیوتراپی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 579ارتش

آزمایشگاه - رادیولوژی - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 579ارتش

مجوز ها و تاییدیه ها