مشاوره

بیمارستان امام خمینی همدان

عمومی

  • آدرس همدان - میدان شریعتی - خیابان میرزاده عشقی
  • تلفن 08138324062 , 08138321839
درباره بیمارستان

تعداد تخت

0

بخش های بستری

اتاق عمل جنرال-اتاق عمل چشم-تختهای بخش اورژانس

بخش های ستاره دار

آزمایشگاه طبی-رادیولوژی-سونوگرافی-داروخانه

بخش های کلینیکی

بخش های پاراکلینیک

درمانگاه ENT-درمانگاه اورژانس-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه شنوایی سنجی

تبلیغ app
دندانپزشک خوب
مشاوره جنسی
مشاوره بارداری ، ناباروری
طب سوزنی