دکتر جواد رضا باهوش
88% کاملا راضی 493 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
75% کاملا راضی 210 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سید علی مرجایی
99% کاملا راضی 217 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نیما برادران سادات
84% کاملا راضی 229 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علی مکاتب
95% کاملا راضی 76 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مسعود نموی
97% کاملا راضی 139 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر تقی قدیری
88% کاملا راضی 180 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ارشادی
74% کاملا راضی 184 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عباسعلی محرابیان
92% کاملا راضی 11 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم مظاهریون
90% کاملا راضی 331 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان امام رضا فیض آباد مه ولات

عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان رضوی - شهرستان مه ولات -فیض آباد - بلوار بعثت - جاده ی روستای عبدل آباد -بیمارستان امام رضا (ع) – فیض آباد
  • تلفن 05156729030

درباره بیمارستان امام رضا فیض آباد مه ولات


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان امام رضا فیض آباد مه ولات

جراحی زنان و زایمان - اطفال - داخلی - عفونی - جراحی عمومی

بخش های ستاره دار

دیالیز - تالاسمی - اتاق عمل - اورژانس - تخت زایمان

بخش های کلینیکی بیمارستان امام رضا فیض آباد مه ولات

کلینیک ویژه

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام رضا فیض آباد مه ولات

سونوگرافی - داروخانه - آزمایشگاه - رادیولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام رضا فیض آباد مه ولات

مجوز ها و تاییدیه ها