بیمارستان 557ارتش همدان

  • آدرس همدان - ابتدای بلوار ارتش
  • تلفن 08134229757 , 08134226119 , 034274717
درباره بیمارستان

تعداد تخت

44

بخش های بستری

ارتوپدی-ارولوژی-جراحی زنان و زایمان-جراحی عمومی-چشم-داخلی -ENT

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی

ج مغزواعصاب-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه قلب-درمانگاه اورژانس-گوش حلق بینی-ج کلیه ومجاری ادراری-اطفال-ارتوپدی-پوست وآمیزشی

بخش های پاراکلینیک

آزمایشگاه طبی-آندوسکوپی-داروخانه-رادیولوژی-الکتروکاردیوگرافی

پایین مطالب(کانال تلگرام)
 سفارش تبلیغات
تبلیغ app
دندانپزشک خوب
مشاوره جنسی
مشاوره بارداری ، ناباروری
طب سوزنی