دکترکریم نصیرزاده
81% کاملا راضی 300 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ارشادی
74% کاملا راضی 186 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پرویندخت حیدری
77% کاملا راضی 115 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عباس قنبریان
90% کاملا راضی 76 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جمال میرزایی
91% کاملا راضی 477 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مجتبی محمد حسینی
90% کاملا راضی 956 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جوادزاده
94% کاملا راضی 188 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد رضا شکیب
80% کاملا راضی 439 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پریوش سپهری
68% کاملا راضی 110 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر الناز نکوئی
86% کاملا راضی 251 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان 554 منطقه ای ارتش

عمومی

درمانی

  • آدرس زنجان - خیابان سعدی شمالی
  • تلفن 02433444280 , 02433444281

درباره بیمارستان 554 منطقه ای ارتش


تعداد تخت

50

بخش های بستری بیمارستان 554 منطقه ای ارتش

داخلی - جراجی - داخلی - جراحی - روانپزشکی مردان

بخش های ستاره دار

تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان 554 منطقه ای ارتش

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 554 منطقه ای ارتش

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 554 منطقه ای ارتش

آدرس بیمارستان 554 منطقه ای ارتش
  • زنجان - خیابان سعدی شمالی
  • 02433444280 - 02433444281
پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها