93% کاملا راضی 110 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سید علی مرجایی
99% کاملا راضی 217 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نیما برادران سادات
85% کاملا راضی 239 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پریوش سپهری
67% کاملا راضی 117 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر احمدرضا طاهری
81% کاملا راضی 184 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهران آقامحمدپور
31% کاملا راضی 110 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مسعود نموی
97% کاملا راضی 143 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عباس قنبریان
90% کاملا راضی 79 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آزاده زاوه زاد
93% کاملا راضی 350 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
73% کاملا راضی 225 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان 555 ارتش تربت جام

عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان رضوی - تربت جام - بلوار امام
  • تلفن 05152525812 , 05152525814

درباره بیمارستان 555 ارتش تربت جام


تعداد تخت

50

بخش های بستری بیمارستان 555 ارتش تربت جام

داخلی - جراحی عمومی

بخش های ستاره دار

تختهای بخش اورژانس - اتاق عمل

بخش های کلینیکی بیمارستان 555 ارتش تربت جام

درمانگاه اطفال - درمانگاه زنان و زایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 555 ارتش تربت جام

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 555 ارتش تربت جام

مجوز ها و تاییدیه ها