گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین

بیمارستان 555 ارتش تربت جام

  • آدرس خراسان رضوی - تربت جام - بلوار امام
  • تلفن 05152525812 , 05152525814

درباره بیمارستان بیمارستان 555 ارتش تربت جام


تعداد تخت بیمارستان 555 ارتش تربت جام

50

بخش های بستری بیمارستان 555 ارتش تربت جام

داخلی - جراحی عمومی

بخش های ستاره دار بیمارستان 555 ارتش تربت جام

تختهای بخش اورژانس - اتاق عمل

بخش های کلینیکی بیمارستان 555 ارتش تربت جام

درمانگاه اطفال - درمانگاه زنان و زایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 555 ارتش تربت جام

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییده ها