بیمارستان آیت الله کاشانی کرمان

عمومی

  • آدرس کرمان - خیابان ابوحامد
  • تلفن 03432266595
درباره بیمارستان

این مرکز درمانی در سال ۱۳۴۸ احداث شد و به عنوان یکی از مراکز مهم درمانی در سطح استان با دارا بودن ۱۰۰ تخت بستری در بخش های عمومی همچون زایشگاه ، جراحی و اورژانس پاسخگوی بیماران و مراچعه کنندگان در سطح شهر و نیز استانهای همجوار بوده است. هم اکنون این بیمارستان ۲۰۲ تخت فعال ، علاوه بر بخش های تخصصی فوق الذکر ، دارا واحدهای پلی کلینیک ، اطفال ، زنان و زایمان ، اتاق عمل ، رادیولوژی ، آزمایشگاه ، پاتولوژی ، آندوسکوپی ، سی سی یو ، داروخانه همراه با واحدهای اداری و تدارکاتی برای مدیریت این مجموعه است. شایان ذکر است که بیمارستان آیت الله کاشانی کرمان با ضریب اشغال تخت نزدیک به ۷۵% یکی از فعال ترین واحدهای درمانی در سطح استان کرمان و نیز در سطح کشور محسوب می شود.

تعداد تخت

225

بخش های بستری

داخلی اعصاب (نورولوژی )-CCU-ارتوپدی-ارولوژی-اطفال-جراحی زنان و زایمان-جراحی عمومی-جراحی مغز و اعصاب -چشم-داخلی -فوق تخصصی ـ نوزادان-اورژانس-ICU جنرال-ENT-عفونی

بخش های ستاره دار

تخت زایمان-لیبر-اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-تختهای تحت نظر اورژانس-اورژانس سرپایی

بخش های کلینیکی

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه عفونی-درمانگاه قلب-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه فیزیوتراپی-شنوایی سنجی-بینایی سنجی-بیهوشی-نوزادان

بخش های پاراکلینیک

آزمایشگاه پاتولوژی-آزمایشگاه طبی-آندوسکوپی-اکوکاردیوگرافی-الکتروآنسفالوگرافی-رادیولوژی-سونوگرافی-ماموگرافی-الکترومیو گرافی-تست ورزش-سی تی اسکن

پایین مطالب(کانال تلگرام)
 سفارش تبلیغات
تبلیغ app
دندانپزشک خوب
مشاوره جنسی
مشاوره بارداری ، ناباروری
طب سوزنی