دکتر تورج زرگرالهی
90% کاملا راضی 141 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا مسیحی
97% کاملا راضی 40 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
91% کاملا راضی 854 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
ندا ابراهیمی
74% کاملا راضی 77 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکترکریم نصیرزاده
81% کاملا راضی 300 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد صادق فلاح
90% کاملا راضی 94 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
96% کاملا راضی 303 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
100% کاملا راضی 15 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فرهاد نجات
94% کاملا راضی 152 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ارشادی
74% کاملا راضی 186 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان 524 منطقه ای سنندج ارتش

عمومی

درمانی

  • آدرس کردستان - سنندج - میدان لشگر - داخل منازل سازمانی ل28 پ کردستان
  • تلفن 08733160404

درباره بیمارستان 524 منطقه ای سنندج ارتش


تعداد تخت

44

بخش های بستری بیمارستان 524 منطقه ای سنندج ارتش

ICU - جراحی - داخلی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت های تحت نظر اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان 524 منطقه ای سنندج ارتش

درمانگاه اورژانس - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی - ارتوپدی - داخلی - چشم - مامای - روانشناسی - اطفال - قلب و عروق

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 524 منطقه ای سنندج ارتش

آزمایشگاه - رادیولوژی - داروخانه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 524 منطقه ای سنندج ارتش

مجوز ها و تاییدیه ها