گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین

بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان

عمومی

درمانی

  • آدرس خوزستان - مسجد سلیمان - کوی شهید اشرف پور
  • تلفن 06143234971 , 06143234971 , 06143234971 , 06143234974

درباره بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان


بیمارستان ۲۲ بهمن واقع در استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان بیمارستانی است درمانی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و با ۱۵۰ تخت ثابت که در سال ۱۳۳۸ شمسی تاسیس گردید.[۱]نام قدیم این بیمارستان شیر وخورشید بود که بعد از انقلاب به ۲۲بهمن تغییر نام پیدا کرد.

تعداد تخت بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان

160

بخش های بستری بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان

داخلی - اطفال - زنان و زایمان - جراحی عمومی - CCU - icuجنرال - چشم - ENT - ارتوپدی - ارولوژی - کاردیو

بخش های ستاره دار بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان

دیالیز - اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - پست پارتوم - تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس - تالاسمی - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان

عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه اطفال - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه چشم - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه قلب - درمانگاه دیابت - درمانگاه اعصاب وروان - درمانگاه گوش حلق بینی - درمانگاه جراحی مغزواعصاب - بیماران تالاسمی - مامایی - مشاوره وروان شناسی - دیالیز -

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان

رادیولوژی - سونوگرافی - آزمایشگاه طبی - اکو کاردیوگرافی - الکتوکاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها