درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی حضرت علی اصغر

درمانگاه شبانه روزی حضرت علی اصغر

  • آدرس شهرری- دولت آباد فلکه دوم خیابان شهید برادران بهشتی خیابان شهید پورزاهد خیابان شهید طبائی
  • تلفن 3338891 , 3338892
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه