درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی حضرت علی اصغر

درمانگاه شبانه روزی حضرت علی اصغر

  • آدرس شهرری- دولت آباد فلکه دوم خ شهید برادران بهشتی خ شهید پورزاهد خ شهید طبائی
  • تلفن 3338891 , 3338892
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه