کلینیککلینیک توانبخشی مولوی

کلینیک توانبخشی مولوی

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - خیابان مولوی - پشت بیمارستان شهید اکبر آبادی

تلفن تماس:

02155615621 , 02155615628

مجوز ها و تاییدیه ها