کلینیکدرمانگاه شبانه روزی یاران

درمانگاه شبانه روزی یاران

عمومی

آدرس:

تهران - شهر قدس - میدان ولیعصر - 20 متری ولیعصر - نبش کوچه لاله

تلفن تماس:

02146859764

مجوز ها و تاییدیه ها