کلینیککلینیک شرق تهران

کلینیک شرق تهران

عمومی

آدرس:

تهران - خیابان پیروزی - خیابان دهم فروردین - نبش خیابان شیوا

تلفن تماس:

02133171071

مجوز ها و تاییدیه ها