کلینیککلینیک خیریه المهدی (عج )

کلینیک خیریه المهدی (عج )

عمومی

آدرس:

تهران - خانی آباد نو - خیابان شهرداری مقابل منطقه 19

تلفن تماس:

02155005711

مجوز ها و تاییدیه ها