کلینیکدرمانگاه شبانه روز ونک

درمانگاه شبانه روز ونک

عمومی

مدیر :جناب آقای فرودی

آدرس:

تهران - میدان ونک - ابتدای خیابان برزیل - پلاک 41

تلفن تماس:

02188770000 , 02188770001

مجوز ها و تاییدیه ها