کلینیککلینیک امین

کلینیک امین

عمومی

آدرس:

تهران - کیان شهر - خیابان شهید ابراهیمی - رو برو ی اداره راهنمائی و رانندگی

تلفن تماس:

02133883531 , 02133883533

مجوز ها و تاییدیه ها