کلینیککلینیک خیریه حضرت مهدی

کلینیک خیریه حضرت مهدی

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - قرچک - ورامین - خیابان اصلی - جنب اداره مخابرات قرچک

تلفن تماس:

0922147333

مجوز ها و تاییدیه ها