کلینیککلینیک فرح بخش

کلینیک فرح بخش

عمومی

مدیر :جناب آقای دکتر محمد رضا جباری

آدرس:

تهران - بزرگراه رسالت - چهارراه شهید حسن بناء (مجیدیه )

تلفن تماس:

021222514566 , 02122511115

مجوز ها و تاییدیه ها