کلینیکدرمانگاه شبانه روزی ابوطالب

درمانگاه شبانه روزی ابوطالب

عمومی

آدرس:

تهران - خیابان آیت اله کاشانی - نرسیده به میدان علامه - روبروی پارکینیگ شهرداری منطقه 5

تلفن تماس:

02144048517 , 02144048520

مجوز ها و تاییدیه ها