کلینیککلینیک خیریه شبانه روزی چهارده معصوم

کلینیک خیریه شبانه روزی چهارده معصوم

عمومی

آدرس:

تهران - خیابان فرجام - انتهای خیابان سراج - تقاطع سروش و گلها

تلفن تماس:

02177448181

مجوز ها و تاییدیه ها