کلینیکدرمانگاه شبانه روزی رازی شهریار

درمانگاه شبانه روزی رازی شهریار

عمومی

آدرس:

شهریار - خیابان ولیعصر - کوچه صداقت پیشه - جنب اداره مخابرات - پلاک 3305

تلفن تماس:

2623323425

مجوز ها و تاییدیه ها