کلینیکدرمانگاه شبانه روزی امیر

درمانگاه شبانه روزی امیر

عمومی

مدیریت : جناب دکتر فاضلی

آدرس:

تهران - ملارد - مارلیک - خیابان دکتر حسابی - پایین تر از میدان گلها - کوچه پگاه

تلفن تماس:

02165152555 , 02165152557

مجوز ها و تاییدیه ها