کلینیککلینیک شبانه روزی بهاران

کلینیک شبانه روزی بهاران

عمومی

آدرس:

تهران - خیابان ابوذر - خیابان سجاد جنوبی - میدان بهاران - پلاک 17

تلفن تماس:

02155745866

مجوز ها و تاییدیه ها