کلینیکدرمانگاه دندانپزشکی جهاد دانشگاهی

درمانگاه دندانپزشکی جهاد دانشگاهی

عمومی

آدرس:

تهران - هفت تیر - اول پل کریم خان - خیابان شهید حسینی - پلاک 31

تلفن تماس:

02188812391

مجوز ها و تاییدیه ها