کلینیککلینیک شبانه روزی حضرت ابراهیم پاکدشت

کلینیک شبانه روزی حضرت ابراهیم پاکدشت

عمومی

آدرس:

تهران - پاکدشت - سرما مازند - کوچه توحید - پلاک 15

تلفن تماس:

2923036575

مجوز ها و تاییدیه ها