کلینیککلینیک شهید نادیه خاوری

کلینیک شهید نادیه خاوری

عمومی

مدیر :سرکار خانم دکتر زینب بهرام پور عمرانی

آدرس:

تهران - منطقه 2 - بهبودی - خیابان نیایش غربی - نرسیده به خیابان شکاری

تلفن تماس:

مجوز ها و تاییدیه ها