درمانگاهمنطقه 17 شهرداری

منطقه 17 شهرداری

  • آدرس خ خزانه قلعه مرغی 20متری ابوذر نرسیده به میدان ابوذر 18 متری شهید فیروزی
  • تلفن 55718889 , 5711213
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه