کلینیککلینیک فر هنگیان شهر ری (شهید ابوذری)

کلینیک فر هنگیان شهر ری (شهید ابوذری)

عمومی

آدرس:

تهران - شهر ری - خیابان قم - جنب سازمان تبلیغات اسلامی

تلفن تماس:

02155902083

مجوز ها و تاییدیه ها