کلینیککلینیک خیریه تخصصی بیماریهای خاص سوده

کلینیک خیریه تخصصی بیماریهای خاص سوده

عمومی

آدرس:

تهران - اسلامشهر - جاده ساوه - واوان - بلوار شهید منتظری - خیابان نرگس

تلفن تماس:

2283173323

مجوز ها و تاییدیه ها