کلینیککلینیک شبانه روزی مرجان

کلینیک شبانه روزی مرجان

عمومی

آدرس:

تهران - پاکدشت - خیابان شهید مطهری - کوچه شهید حسن قمی

تلفن تماس:

02923039800 , 02923039801

مجوز ها و تاییدیه ها