کلینیککلینیک مرکزی خیر آباد

کلینیک مرکزی خیر آباد

عمومی

آدرس:

تهران - خیرآباد - جاده اصلی تهران - ورامین - جنب آهن فرو شی شیرازی

تلفن تماس:

6636447

مجوز ها و تاییدیه ها