کلینیکدرمانگاه شبانه روزی موعود

درمانگاه شبانه روزی موعود

عمومی

آدرس:

تهران - جاده خاوران - نرسیده به پاکدشت - خاورشهر - فاز 2 - جنب کلانتری

تلفن تماس:

02133854433

مجوز ها و تاییدیه ها