کلینیکدرمانگاه شبانه روزی قیامدشت

درمانگاه شبانه روزی قیامدشت

عمومی

آدرس:

تهران - خیابان خاوران - شهرک قیامدشت - خیابان شهید بهشتی - نبش 40 متری شرقی - پلاک 205

تلفن تماس:

02133585959

مجوز ها و تاییدیه ها