کلینیکدرمانگاه شبانه روزی علوی

درمانگاه شبانه روزی علوی

عمومی

آدرس:

تهران - خیابان مرتضوی - بین خیابان جیحون و صاحب الزمان (عج) - پلاک 697

تلفن تماس:

02166888414

مجوز ها و تاییدیه ها