کلینیکدرمانگاه شبانه روزی ستایش

درمانگاه شبانه روزی ستایش

عمومی

آدرس:

تهران - شهرک ولیعصر - خیابان حیدری جنوبی - 10 متری داوری - انتهای خیابان بهاردوست -طبقه زیرین مسجد المهدی (عج)

تلفن تماس:

02166243869

مجوز ها و تاییدیه ها