کلینیکپلی کلینیک شهید فلاحی

پلی کلینیک شهید فلاحی

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - بزرگراه شهید بابائی - نبش بزرگراه نیروی زمینی

تلفن تماس:

021229410560

مجوز ها و تاییدیه ها